งานสัมมนาช่าง 2560 ครั้งที่ 2 จ.ชลบุรี

    งานสัมมนาช่าง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งนำทีมโดย บจก. สิทธิผล 1919 ร่วมกับ บริษัทผู้ผลิตต่างๆ ในกลุ่มสิมธิผล ซึ่ง บจก.ไดโด สิทธิผล [DID] ได้มี คุณชินอิจิ อาไร กรรมการบริษัทเป็นตัวแทนบริษัทในการกล่าวเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ และได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด และคนญี่ปุ่นของ DID อีกหลายท่าน มาแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ ให้กับทีมช่าง เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้งานได้ตรงตามสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย

     ขอขอบคุณ ตัวแทนจำหน่าย และช่างซ่อมทุกร้าน ในจังหวัดชลบุรี