งานสัมมนาช่าง 2560 ครั้งที่ 4 จ.สุพรรณบุรี

    งานสัมมนาช่าง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนำทีมโดย บจก. สิทธิผล 1919 ร่วมกับ บริษัทผู้ผลิตต่างๆ ในกลุ่มสิมธิผล ซึ่ง บจก.ไดโด สิทธิผล [DID] ได้มี คุณชินอิจิ อาไร กรรมการบริษัทเป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วม ซึ่งมีคุณณัทกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด DID กล่าวทักทายเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ และมีคุณอรรณพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ DID และมีบริษัทต่าง ๆ อีกหลายท่าน มาแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ ให้กับทีมช่าง เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้งานได้ตรงตามสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย

     ขอขอบคุณ ตัวแทนจำหน่าย และช่างซ่อมทุกร้าน ในจังหวัดตรัง