การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ระหว่างของแท้และของลอกเลียนแบบ

การเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์
ระหว่างของแท้  และ ของลอกเลียนแบบ
ว่าเป็นอย่างไรบ้างแตกต่างกันอย่างไร ? มาดูกันครับ