CHAIN MAINTENANCE


A : สาเหตุที่ทำให้โซ่ยืดหรือเกิดการสึกหรอ การเสียดสีของชิ้นส่วน 2 ชิ้น
คือ สลักและปลอกสลักเสียดสีกัน จนเกิดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วน และนอกเหนือจากสาเหตุหลัก แล้วยังมีอีกหลายประการ เช่น

 • มีการบรรทุกน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานที่รถกำหนด
 • ขับขี่รถโดยใช้แรงกระชาก หรือแรงกระทำที่มากเกินไป
 • ขับขี่รถในสภาพถนนไม่เรียบและมีการสั่นสะเทือนบ่อยๆ
 • ขาดการหล่อลื่นน้ำมัน
 • นอกจากสาเหตุที่โซ่ยืดแล้วถ้าขาดการดูแลรักษาที่ดี ก็อาจจะทำให้โซ่ข้อตายหรือเป็นสนิมได้
  เช่น การขับรถในสภาพถนนที่มีน้ำขัง หรือขาดการทำความสะอาด เศษ ฝุ่นละออง หิน กรวด ทราย ที่ติดอยู่บริเวณโซ่ เป็นต้น

  A : - หมั่นทำความสะอาด เศษฝุ่นละออง หิน กรวด ทราย ที่ติดอยู่บริเวณโซ่

  (ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันเบนซินหรือผงซักฟอกในการล้างทำความสะอาดโซ่ เนื่องจากน้ำมันเบนซินจะทำปฏิกิริยากับลูกยางของโซ่ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกยางยืด เสื่อมสภาพหรืออาจจะขาดได้)

  - หมั่นหล่อลื่นน้ำมันทุกๆ 500 กิโลเมตร หรือประมาณเดือนละครั้ง (หลังจากทำ ความสะอาดเรียบร้อยแล้ว)

  - ปรับตั้งระยะยืดหยุดตามมาตรของคู่มือรถ

  กรณีทำการใช้งานไปซักระยะหนึ่ง และปฏิบัติตามหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการแล้ว โซ่ของท่านยังหย่อนเกินกว่ามาตรฐานหรือมีเสียงดังผิดปกติ ควร เปลี่ยนโซ่-สเตอร์ใหม่ ทั้งชุดทันที

  A : 1.ในการเปลี่ยนโซ่อายุการใช้งานของโซ่ประมาณ 10,000 – 15,000กม. เมื่อมีการดูแลรักษาตามขั้นตอนที่กำหนดข้างต้น

  2.เมื่อมีเสียงดังผิดปกติ อาจเกิดจากการยืดของโซ่ หรือชิ้นส่วนได้กับความเสียหาย

  สาเหตุของโซ่ยืด อยู่ที่การสึกหรอระหว่าง สลักกับปลอกสลัก เสียดสีกันจนทำให้เกิดช่องว่าง ( Gap )

  A : การเลือกให้เหมาะสมนั้น ควรเลือกใช้ให้ตรงกับ ความสามารถของรถรุ่นนั้น

  รุ่นโซ่ ความจุกระบอกสูบ คุณสมบัติ
  420 >> 420D ~ 125 cc รถทั่วไป, รถครอบครัว
  428 >> 428D ~ 135 cc รถทั่วไป, รถครอบครัว
  428H >> 428HDS ~ 175 cc รถทั่วไป, รถที่ใช้งานหนัก
  520VR ~ 400 cc รถสปอร์ต
  520VP-X ~ 800 cc รถบิ๊กไบค์

  A : O-Ring : มีจุดสัมผัส ซึ่งจะเป็นตัวกักเก็บน้ำมัน 2 จุด (2 Contact Points)

  X-Ring® : มีจุดสัมผัส ซึ่งจะเป็นตัวกักเก็บน้ำมัน 4 จุด (4 Contact Points)

  O-Ring : มีแรงเสียดทาน (Friction)

  X-Ring® : มีแรงเสียดทานน้อยกว่า (Friction less than)

  O-Ring : สามารถใช้งานยาวนานมากกว่าโซ่ไม่มีลูกยาง 3 เท่า (Long Life)

  X-Ring® : สามารถใช้งานยาวนานมากกว่า O-ring 2 เท่า (Long Life 2 times)

  A : โซลิดบูช คือ ปลอกสลักที่ไม่มีรอยต่อ ซึ่งมีความสามารถและคุณสมบัติในการใช้งานดีกว่าปลอกสลักทั่วไป